Korona-krisen Smittet totalt/død Grafikk Livestudio 
  i Midt-Troms 31 / 0 Tall lokalt og nasjonalt Siste korona-nyheter  

DAGENS PONDUS - Klikk for flere striper